0105 تلنگر
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 14 اسفند 1397
    
بازدید: 1711
    
زبان : فارسی
    

آن چه در کلام تو جاری می شود تمام آن چه است که تو در آن لحظه هستی  نظراتـــــ