0107 تلنگر
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 14 اسفند 1397
    
بازدید: 1729
    
زبان : فارسی
    

سعادت هنگامی احساس می شود که تو بتوانی درک کنی تفاوت برکت را با ثروت.  نظراتـــــ