0108 تلنگر
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 14 اسفند 1397
    
بازدید: 1756
    
زبان : فارسی
    

خوب گوش کن، باران با ترانه می گوید: حتی وقتی خشک سالی است بارش باران خدا بسیار طولانی تر از نمازشکر ماست  نظراتـــــ