0113 تلنگر
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 14 اسفند 1397
    
بازدید: 1754
    
زبان : فارسی
    

چند روز باران بارید. و گل دان های زیبای من خشک شدند. چون از ترس آفتاب زیر سایبان مانده بودند.  نظراتـــــ