0114 تلنگر
نویسنده : مدیر سایت    
سه شنبه 14 اسفند 1397
    
بازدید: 2144
    
زبان : فارسی
    

اگر خواستی به اخلاق و رفتار کسی نمره بدهی به واکنش او در برابر بد اخلاقی دیگران نمره بده.  نظراتـــــ