کتاب یک صفحه ای 2
نویسنده : مدیر سایت    
یکشنبه 7 آبان 1396
    
بازدید: 2148
    
زبان : فارسی
    
قیمت : 48000 تومان
    

جلد دوم از دوره نخست کتاب های یک صفحه ای شامل چهل و هشت داستان جذاب با موضعات فرهنگی، تربیتی و اجتماعی است. گروه هدف اصلی این داستان ها نوجوانان دوازده تا هفده سال یا خانواده هایی که با این نوجوانان عزیز معاشرت دارند می باشد.


قیمت : 48000 تومان
تخفیف : 0%
قیمت نهایی : 48000 تومان

  نظراتـــــ