• مدال طلای حسن یزدانی- فُتوشاپ باز است، وُرد هم. امروز که این عکس حسن یزدانی را دیدم دیگر نتوانستم به کارهایم ادامه دهم.  خیلی حرف دارد این عکس، دنیای درد و درمان است، قاب اندوه و شادی! برای اینکه بدانم این تصویر چقدر منحصر به فرد و غیر قابل تکرار است چند بار تلاش کردم که ادایش را در بیاورم ولی نشد.  آن گوش‌ها را ببین!  باید هزاران بار روی تشک کشیده شود تا به این شکل درآید، پشتش درد است، اراده هست، وجدان هست!
  • خبرنگار روز خبرنگار
نویسنده و ایده‌پرداز کتاب یک صفحه‌ای در شیراز متولد شد. او معتقد است که می‌توان باساده‌سازی مفاهیم پیام‌های مفید را به‌صورت غیرمستقیم در ضمیر مردم نهادینه کرد، او که خود، نویسنده داستان‌ها و روایت‌های کتاب یک‌صفحه‌ای است، آموزش از رهگذر داستان را از ستوده‌ترین شگردها برای اصلاح فرهنگ عمومی‌ می‌داندو در این زمینه کتاب یک‌صفحه‌ای را رسانه‌ای می‌داند که فراتر از ترویج کتابخوانی، رسالتی دیگرگونه برای ارتقاء و اصلاح فرهنگ عمومی بر عهده دارد. از سویی داستان همواره برای عموم مخاطبان جذاب است و از دیگر سو، ظرفیت و توانایی تولید داستان‌های کوتاه با توجه به ذائقه فرهنگی مردم وجود دارد و با پرورش آن می‌توان حلقه‌ای متشکل از نویسندگان جوان و نوجوان را تشکیل داد که محتوای اصلی کتاب‌ها را تامین کنند.
@ MehdiMirAzimi