کتاب یک صفحه ای

هر کتاب یک صفحه‌ای دریچه‌ای است به سوی منظره‌ای آشنا که گاهی از دید ما پنهان مانده است. مطالعۀ هر کتاب یک صفحه‌ای فقط یکی دو دقیقه وقت می‌گیرد اما روایت یک زندگی جذاب را به ما هدیه می‌کند. اگر نوجوان هستید یا با کودکان و نوجوانان سر و کار دارید حتما کتاب‌های یک صفحه‌ای را بخوانید تا برای مواجهه با روزهای آینده آماده‌تر باشید.
نویسنده و ایده‌پرداز کتاب یک صفحه‌ای در شیراز متولد شد. او معتقد است که می‌توان باساده‌سازی مفاهیم پیام‌های مفید را به‌صورت غیرمستقیم در ضمیر مردم نهادینه کرد، او که خود، نویسنده داستان‌ها و روایت‌های کتاب یک‌صفحه‌ای است، آموزش از رهگذر داستان را از ستوده‌ترین شگردها برای اصلاح فرهنگ عمومی‌ می‌داندو در این زمینه کتاب یک‌صفحه‌ای را رسانه‌ای می‌داند که فراتر از ترویج کتابخوانی، رسالتی دیگرگونه برای ارتقاء و اصلاح فرهنگ عمومی بر عهده دارد. از سویی داستان همواره برای عموم مخاطبان جذاب است و از دیگر سو، ظرفیت و توانایی تولید داستان‌های کوتاه با توجه به ذائقه فرهنگی مردم وجود دارد و با پرورش آن می‌توان حلقه‌ای متشکل از نویسندگان جوان و نوجوان را تشکیل داد که محتوای اصلی کتاب‌ها را تامین کنند.
@ MehdiMirAzimi